11 – 14 iulie 2017  – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017  – Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017  – Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
22 august 2017  – Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
23 august 2017  – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
24 august 2017  – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
25, 28 august 2017  – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2017  – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29-30 august 2017  – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30-31 august 2017  – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 septembrie 2017  – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
2 – 5 septembrie 2017  – Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017  – Afişarea rezultatelor finale