OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2016-2017

 

 

1.     Numele unităţii şcolare:

LICEUL TEHNOLOGIC “ION CREANGĂ” CURTICI

 

2. Date de contact:

    1. adresa unităţii şcolare: CURTICI,

str. REVOLUŢIEI, nr. 37, jud. ARAD

    1. telefon: 0257/464147
    2. fax: 0257/464147
    3. e-mail: [email protected]
    4. pagină web: : www.liceulcurtici.ro

director: Viţelar Traian – Matematică

director adjunct: Berar Daniela – Fizică

consilier educativ: Torkos Antonela – Limba Engleză

profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică:  Bojin Emese – Psiholog

3. Oferta educaţională 2016-2017:

Număr de locuri pe profile şi specializări:

Clasa a IX-a:

 

1.filiera tehnologică, profilul/domeniul economic, calificarea profesională tehnician în activităţi economice, cu forma de învăţământ zi: 1 clasă – 28 elevi

2.filiera teoretică, profilul/domeniul uman, calificarea profesională filologie, cu forma de învăţământ zi: 1 clasă – 28 elevi

3.filiera teoretică, profilul/domeniul real, calificarea profesională ştiinţe ale naturii, cu forma de învăţământ F.R.(fără frecvenţă): 1 clasă – 28 elevi

           

 

 

– Ultima medie de admitere în anul şcolar 2015-2016: 5,02

– Baza tehnico-materială:

– 22 săli de clasă, 1 cabinet de Limba română, 1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de fizică, 1 laborator de biologie, 2 laboratoare de informatică conectate la internet

– o sală de sport

– bază sportivă cu nocturnă care cuprinde: 1 teren de handbal, 1 teren de baschet, 1 teren de fotbal,  groapă de sărituri în lungime, pistă de alergare

– o bibliotecă cu peste 18.000 volume

– 1 Centru de Documentare şi Informare

– 1 cabinet medical

Servicii oferite:        

consiliere psihopedagogică

-servicii medicale

Oferta activităţilor extracurriculare:

Activităţile extracurriculare pe care şcoala noastră le propune elevilor au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, sportiv, recreativ, distractiv, fiind o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de ale stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.

Principalele activităţi extracurriculare organizate în mod tradiţional în fiecare an şcolar sunt:

– vizite la muzee, vizionarea în grup a unor spectacole de teatru

– vizitarea căminelor de bătrâni şi a centrelor de plasament

– organizarea de serbări

– excursii în ţară şi străinătate

– participări la concursuri sportive locale, judeţene şi naţionale

-acţiuni de voluntariat în cadrul SNAC cu Centrul de Zi Curtici

-activităţi de voluntariat “Let’s do it Romania”

Proiecte şi parteneriate educaţionale (2012-prezent):

„Dinţi sănătoşi” – proiect aprobat de ISJ Arad, Consursurile Smart, ”Oameni şi locuri din judeţul Arad”,”Curticiul oraş curat, curat”, ”Cetăţeanul- Democraţie participatică”, proiect multilateral Comenius (şcoli din Spania, Franţa, Danemarca, Belgia, România).

– Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici a încheiat parteneriate cu următoarele instituţii :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad

Casa Corpului Didactic Arad

Primăria Oraşului Curtici

Poliţia Oraşului Curtici

CJRAE Arad

Biblioteca Judeţeană Arad

Colegiul Economic Arad

Centrul de Zi Curtici

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad

Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad

Şcoala Gimnazială “Pavel Covaci” Macea

Şcoala Gimnazială “Pater Godo Mihaly” Dorobanţi

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Curtici

Grădiniţa PP “Veseliei” Curtici

– Posibilităţi de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii:

– Zona Liberă Curtici oferă absolvenţilor posibilitatea obţinerii unui loc de muncă

– CAI Curtici

-S.C. „Verbiţă” S.A. Arad

– Lagermax

– Supermarket-uri din Arad

– S.C.Viduţ Impex S.R.L.