Misiunea Liceul Tehnologic “Ion Creanga” Curtici

“A educa înseamnă în același timp a comunica o învățătura, a forma sensibilitatea si judecata, a trezi imaginația creatoare”

(Gaston Berger – „Omul modern si educația sa. Psihologie si educație”)

Pornind de la moto – ul nostru, ne propunem ca prin corpul profesoral tânăr, competent si exigent, personalul didactic auxiliar profesionist si personalul nedidactic specializat, care compune Liceul tehnologic „Ion Creanga” Curtici, sa devenim un etalon în ceea ce privește arta de a educa, în speranța formarii unor generații viitoare de cetățeni europeni responsabili, ghidați de norme de etica si spirit civic.

Astfel, școala noastră este deschisa pentru toți cei care au nevoie de educație, indiferent de proveniența sociala sau etnică, vârsta, religie sau naționalitate, pentru că noi consideram educația a fi un drept al tuturor, nu doar un privilegiu al unor comunități favorizate!

Școala si accesul la educație, satisface nevoia copilului de a se simți competent, integrat in colectiv, parte componenta a unui grup, permițându-i in același timp să-și formeze si păstreze individualitatea și independența. Pentru că suntem conștienți de importanta anilor de scoală, prioritățile noastre sunt: pregătirea elevilor, prin formarea de competențe care sa le permită sa-si găsească menirea sociala, capacitarea lor in a deveni independenți si valorificarea aptitudinilor fiecărui elev in parte, pentru a le cultiva respectul şi stima de sine.

MISIUNEA noastră este furnizarea de servicii in domeniul informațional și educațional, în vederea înscrierii învățământului românesc in circuitul european, cu păstrarea particularităților de neam si zona.

VIZIUNEA instituției noastre este asigurarea coerentei activității educative începute în familie, comunicarea cu cei din jur prin modele proprii, prin activități extracurriculare cu scopul păstrării tradițiilor, dar si a introducerii a tot ceea ce înseamnă nou, modern, astfel încât educația și instruirea primită să corespundă standardelor naționale și europene și să fie un punct de referință pentru celelalte şcoli de același nivel şi nu numai pentru acestea.

 

Prin rezultatele obținute de elevii noștri in urma participării la concursuri şi olimpiade școlare, Liceul Tehnologic Ion Creangă își câștigă locul de frunte între preferințele părinților comunității noastre, care, în ciuda proximității fata de Arad, aleg să-şi înscrie copii la cursurile liceului. Elevii şi profesorii din școala noastră sunt implicați în numeroase proiecte si programe educaționale realizate atât individual cat si in colaborare cu alte instituții școlare sau organizații nonguvernamentale. O mare parte a elevilor si profesorilor noștri activează în cadrul cluburilor si parteneriatelor existente în Liceul Tehnologic Ion Creangă:

Proiecte patronate de  Liceul Ion Creangă

 1. Jocuri Tradiţionale în localitatea Curtici

Proiecte pentru formarea cadrelor didactice

 1. Paşaport pentru catedră
 2. Managementul unităţilor şcolare

Parteneriate

……aici se evidentiaza parteneriatele

Toate aceste aspecte au conturat exemple de buna practica si o solida experienta atat a profesorilor cat si a elevilor in domeniul activitatilor realizate in parteneriat. In acelasi timp s-a conturat un interes tot mai accentuat, in randul elevilor, pentru studiul limbilor europene, pentru cultura si civilizatia europeana, pentru metodele moderne de invatare utilizate in acest areal. Trebuie sa mentionam in acelasi timp si faptul ca toate aceste rezultate au fost obtinute in mare masura prin eforturi materiale proprii si in urma unui efort sustinut de a depasi unele dificultati cum ar fi:

 • situarea scolii noastre in orasul Curtici, cu acces foarte usor la unitatile de invatamant din Municipiul Arad, aflat la distanta de 30 minute fata de Arad,
 • Lipsa interesului manifestat de unele categorii sociale pentru educatie, scoala si activitati extrascolare;

Aceasta situatie vine in contradictie cu potentialul ridicat, dar insuficient exploatat al unor elevi care au obtinut rezultate remarcabile (premii si mentiuni) atat la concursurile judetene cat si la cele nationale, premii si mentiuni la concursurile scolare sau la concursurile de proiecte.

Toate acestea au fost posibile datorita valorilor care ne guverneaza activitatea:

 • Performanta
 • Progres
 • Civilizatie
 • Demnitate
 • Emulatie
 • Cinste
 • Flexibilitate
 • Daruire
 • Moralitate
 • Eficienta