LICEUL TEHNOLOGIC “ION CREANGĂ” CURTICI

oferta educaţională 2015-2016 

 

Director:  prof. Viţelar Traian

 


 1. Numele unităţii şcolare: LICEUL TEHNOLOGIC “ION CREANGĂ”

 CURTICI

 1. Date de contact:

director: Viţelar Traian – Matematică

director adjunct: Berar Daniela – Fizică

consilier educativ: Popovici Florina – Limba si Literatura Română

profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică:

Bojin Emese – Psiholog

 1. Oferta educaţională:

Număr de locuri pe profile şi specializări:

-zi: 28 locuri –tehnologic- servicii – tehnician activităţi economice

      28 locuri – invăţământ profesional, lucrător în comeţ

-frecvenţă redusă: 28 locuri – teoretic – real – ştiinţe ale naturii

-învăţământ seral 28 locuri – tehnician în transporturi

            – Ultima medie de admitere în anul şcolar 2014-2015: 5,04

– Baza tehnico-materială:

– 22 săli de clasă, 1 cabinet de Limba română, 1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de fizică, 1 laborator de biologie, 2 laboratoare de informatică conectate la internet

– o sală de sport

– bază sportivă cu nocturnă care cuprinde: 1 teren de handbal, 1 teren de baschet, 1 teren de fotbal,  groapă de sărituri în lungime, pistă de alergare

– o bibliotecă cu peste 18.000 volume

– 1 Centru de Documentare şi Informare

– 1 cabinet medical

Servicii oferite:             –consiliere psihopedagogică

– servicii medicale

Oferta activităţilor extracurriculare:

– antrenăm elevii şi participăm la activităţi extracurriculare diverse:

– vizite la muzee, vizionarea în grup a unor spectacole de teatru

– vizitarea căminelor de bătrâni şi a centrelor de plasament

– plimbări prin parc

– organizarea de serbări

– excursii în ţară şi străinătate

 – participări la concursuri sportive locale, judeţene şi naţionale

– Posibilităţi de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii:

– Zona Liberă Curtici oferă absolvenţilor posibilitatea obţinerii unui loc de muncă

– CAI Curtici

– Lagermax

– S.C.Viduţ Impex S.R.L.

Proiecte şi parteneriate educaţionale (2009-prezent):

– Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici a încheiat parteneriate cu următoarele instituţii :

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad
 • Casa Corpului Didactic Arad
 • Primăria Oraşului Curtici
 • Poliţia Oraşului Curtici
 • Biblioteca Judeţeană Arad
 • Liceul Tehnologic CFR Arad
 • Centrul de Zi Curtici
 • Liceul Tehnologic Chişineu – Criş
 • Şcoala Gimnazială Macea
 • Şcoala Gimnazială Dorobanţi
 • Şcoala Gimnazială Nr. 2 Curtici
 • Grădiniţa PP “Veseliei” Curtici