Proiectul  ROSE- subproiectul Împreună dăm valoare școlii” se derulează pe o perioadă de 4 ani la  Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, respectiv 2017-2021.

Obiectivul general al proiectului vizează imbunătățirea competențelor elevilor din grupul țintă la disciplinele incluse în examenul de bacalaureat prin crearea de ocazii de pregătire suplimentară și remedială a elevilor care întâmpină dificultăți și rezultate școlare slabe. De asemenea, elevii din grupul țintă vor avea ocazia de a primi sprijin și suport în ceea ce privește orientarea în carieră din partea unor persoane cu expertiză, de a-și dezvolta capacitarea de autocunoaștere și dezvoltare personală și nu în ultimul rând vor avea ocazia de a-și valorifica propriiile talente și înclinații prin activității cu carater nonformal.

Prin ”meniul” educațional propus în cadrul proiectului, construit pe baza unei diagnoze riguroase dezvoltăm o modalitate inovativă de îmbunătățire a competențelor elevilor din grupul țintă, din ciclul liceal pentru imbunătățirea participării și a rezultatelor la examenul de bacalaureat, pentru  o mai bună tranziție către învățământul terțiar și/sau piața muncii. Îmbunătățirea competențelor noncognitive, de tipul: comunicare, relaționare, respect, perseverență, muncă în echipă etc. considerăm că va completa pregătirea oferită prin activitățile remediale și de sprijin suplimentar și vor contribui la creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat, la o mai bună tranziție spre învățământul terțial și piața muncii.

Beneficiarii  proiectului sunt 40 de elevi din clasele IX – XII, în fiecare an de proiect.

Elevii selectați pentru a participa la  toate activitățile proiectului prezintă urmatoarele caracteristici: sunt elevi cu rezultate slabe și mediocre la invățătură, elevi cu absenteism ridicat, elevi cu situație financiară precară, elevi navetiști din localitățile învecinate, elevi cu părinți plecați în strainatate și care sunt în grija unor rude, elevi cu părinți divorțați sau decedați, atât fete cât și băieți.

Activitățile propuse pentru cei 4 ani de proiect :

Activități remediale la disciplinele de  BAC-  matematică, llimba și literatura română, limba engleză, biologie

Activitatea își propune schimbarea atitudinii elevilor față de prezentarea la examenul de bacalaureat prin  îmbunătățirea rezultatelor elevilor la invățătura.

Activități de consiliere în carieră

Activitatea propusă urmărește să raspundă unor întrebări pe care tinerii și le adresează în legatură cu viitorul profesional: ,,Ce vreau să devin dupa ce termin școala?”, „Unde vreau să lucrez?” „Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?”. Activitatea are ca scop crearea unei viziuni obiective legate de orientare profesională, care să corespundă nevoilor de dezvoltare individuale, prin activități care vor urmări: înțelegerea atribuțiilor, beneficiilor și provocărilor specifice unui loc de muncă.

Ateliere nonformale

Activitatea își propune să dezvolte la elevii grupului țintă, intr-un context nonformal competențe cheie, de tip artistic și literar în vederea pregătirii lor pentru viata adultă și profesională.Atelierele nonformale vor urmari asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații,aptitudini și dezvoltarea aptitudinilor practice de viață ale elevilor din grupul țintă, astfel încât, cunoscându-și mai bine potențialul, aceștia să fie mai motivați să își dorească să promoveze examenul de bacalaureat și să urmeze un traseu educațional și profesional de calitate.

Activități de dezvoltare personală

Activitatea își propune să “pregăteasca elevii pentru viață”, prin parcurgerea unor sesiuni de consiliere colectivă, în cadrul unei tabere de dezvoltare personală în care elevii își vor descoperi/ contura un scop de viață realist, în concordanță cu particularitățile individuale și cele ale mediului din care provin .

Impact

Prin implementarea acestui proiect în școala noastră, investim atât în elevii care au avut șansa de a fi beneficiarii direcți, cât și în viitorii elevi prin formarea unor strategii de pregătire  a viitorilor elevi și dobândirea unor competențe de către cadrele didactice ale școlii noastre.Modulele de pregătire remedială și cele de consiliere în carieră sunt resurse valoroase ce vor putea fi utilizate în pregătirea viitoarelor generații.