Nr. crt Numele  Ini_iala tatalui Prenumele Prenumele Prenumele Limba romana Matematica Media E.N. 2016 Unitatea de invatamant
1 APETRARITEI V SILVIA FLORINA 6.35 4.15 5.25 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
2 BORCEA L ALIN EMANUEL 7.05 7 7.02 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
3 BATRINU I FABIAN ADMIN 5.55 3.8 4.67 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
4 CORBEI M CARLA ALEXANDRA 6.5 2.85 4.67 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
5 COVACI L ANDREI LUCIAN 3 3 3 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
6 DEMIAN V RAUL VASILE absent absent Absent LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
7 FERICEAN T ALEXANDRA BIANCA 8.2 7.3 7.75 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
8 HAZOTA D SEBASTIAN 6.3 2 4.15 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
9 JULEAN A ADELINA ANA 7.6 6.25 6.92 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
10 MERCEA D DIANA ALEXANDRA 8.65 6.6 7.62 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
11 MILOACA M MARIUS ADRIAN 5.25 3.35 4.3 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
12 MURESAN V BOGDAN 5.55 2 3.77 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
13 MARTOIU R MALINA MAGDALENA 9.85 9.65 9.75 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
14 NEAGOTA F RAUL VALENTIN 6 6.2 6.1 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
15 PELLE F IULIA NATALIA 7.1 3.25 5.17 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
16 POP C ANDREI PAUL 6 3.5 4.75 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
17 POPA D IOJI 8.8 8.3 8.55 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
18 TULEA T BOGDAN IONUT 6.15 5.45 5.8 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
19 VARGA Z DAMIAN ALEXANDRU 7.5 8 7.75 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
20 SICLOVAN C IONUT CATALIN 5.3 3.65 4.47 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
21 STECLI D DAN CRACIUN 5.85 2 3.92 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
22 BOCHIS
BATRIN
G GABRIELA NICOLETA 8 2.1 5.05 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
23 CIOBAN C CLAUDIU 3.9 2 2.95 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
24 CIUPULIGA D LAURA IULIA 4.45 1.55 3 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
25 CORDOS C ADRIAN GABRIEL 3.45 2 2.72 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
26 COSTEA D ADELA 6.3 2.15 4.22 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
27 COSTEA D CRISTINA 5 1.6 3.3 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
28 COZAC D GHEORGHE 2.3 1.5 1.9 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
29 CRISAN I ALEXANDRU ROBERT 5 1.5 3.25 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
30 CUPSA M EUSEBIU DANIEL ANDREI 6.4 2.5 4.45 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
31 DIHOR C REBECA CLAUDIA 8.2 3 5.6 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
32 GORGAN D MARINEL 6.05 4 5.02 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
33 HALANGAU D CASANDRA CRISTINA 6.8 2.5 4.65 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
34 HARDALAU P ADELIN PETRU 3.75 3.4 3.57 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
35 LASCU L CATALIN LUCIAN absent absent Absent LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
36 LES V CRISTINA ANAMARIA 6 2.1 4.05 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
37 NAGY A AMADO DORIAN 2.8 2.5 2.65 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
38 OLAR S SABINA FLORINA 9.1 4.15 6.62 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
39 QUATTROCCHI A SELENE 4.35 2 3.17 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
40 QUATTROCCHI A VIOLA ANDRADA 4 1 2.5 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI
41 TURDA V DANU_ 8.05 2.6 5.32 LICEUL
TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI