PROBA  C,

DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ (LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA SPANIOLĂ)

– BACALAUREAT 2018, SE VA

DESFĂŞURA:

 

MIERCURI, 21 FEBRUARIE 2018

(PROBA DE ÎNŢELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT, PROBA SCRISĂ)

ÎN CLĂDIREA LICEU, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

 

1130ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SALĂ:

– LIMBA SPANIOLĂ – clasa a X-a B

– LIMBA ENGLEZĂ – laborator informatică

 

1200-1220  – PROBA DE ÎNŢELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT:

1220-1245 – PAUZĂ

1245ACCESUL ÎN SALĂ PENTRU PROBA SCRISĂ 

1300-1500PROBA SCRISĂ

  

JOI, 22 FEBRUARIE 2018,

(PROBA ORALĂ)

ÎN CLĂDIREA CLASELOR DE LICEU,

– LIMBA SPANIOLĂ – CLASA A X-A B

– LIMBA ENGLEZĂ – LABORATOR INFORMATICĂ

 

DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

 

LIMBA ENGLEZĂ-ÎNCEPÂND DE LA ORA 900 , CONFORM PROGRAMĂRII DIN TABELELE NOMINALE CARE VOR FI AFIŞATE LA AVIZIERUL ŞCOLII;

LIMBA SPANIOLĂ-ÎNCEPÂND DE LA ORA 1100 , CONFORM PROGRAMĂRII DIN TABELELE NOMINALE CARE VOR FI AFIŞATE LA AVIZIERUL ŞCOLII;

 

 

 

PREŞEDINTE,

                                            prof. Torkos Antonela Iulia

Tabel Nominal Candidați