Perioada examenelor de corigenţă pentru anul şcolar 2015-2016, la Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici, este următoarea:

  

Nr. crt. Materia la care se susţine examenul de corigenţă Data susţinerii examenului de corigenţă
1 Fizică 31.08.2016
2 Matematică 31.08.2016
3 Limba engleză 01.09.2016

 

                         

                 

                  Menţionăm că ora de începere a examenelor este 900.

 

 

Director,                                                                             Director adjunct,

 

prof. Viţelar Traian                                                            prof. Berar Daniela