TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANȚI LA OLIMPIADA DE BIOLOGIE 2017 – ETAPA JUDETEANĂ
Nr. Crt. Numele și
prenumele elevului
Unitatea de
învățământ
Clasa Numele și
prenumele profesorului care a pregătit elevul
Punctaj obținut Rezultat
6 ȘICLOVAN MOLERIU DAVID LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ CURTICI VII MUNTEAN FLORICA 61 Premiul II
Comisia Județeană