ÎNSCRIEREA  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

AN ŞCOLAR 2016-2017 

-Circumscriptia școlară:        Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici
Planul de școlarizare propus – numărul de clase pregătitoare pentru anul

școlar 2016-2017: 2 (50 elevi)
Programul de înscriere a copiilor în învătământul primarPerioada de înscriere:

29 februarie – 18 martie 2016, în intervalul orar 800 – 1600

(luni-vineri).

În cazul neîncadrării în intervalul orar de mai sus, vă rugăm să vă planificaţi înscrierea apelând la nr. de telefon al secretariatului şcolii: 0257464147  (disponibil între orele 800 – 1600)

Documentele necesare înscrierii:

(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele depune şi o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

(4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât şcoala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3), părinții depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.

(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât şcoala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere.
Telverde ISJ Arad – 0 800 816 257  în intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri.
Site-ul ISJ Aradhttp://www.isjarad.ro, sectiunea Înscrierea în învătământul primar 2016
Ziua Portilor deschise – 25.02.2016, între orele 800 – 1800
Criteriile generale și criteriile specifice

 

Planificarea evaluării dezvoltării psihosomatice:

         Pentru unităţile de învăţământ din zona Curtici,

23-26 februarie 2016

29 februarie- 4 martie 2016

07-11 martie 2016

14-16 martie 2016

Evaluarea se va face doar cu o programare prealabilă făcută la nr. de telefon

0721-024431 (prof. Bojin Emese, psiholog al Liceului Tehnologic “Ion Creangă” Curtici)

Alte informatii utile pentru părinti:

www.liceulcurtici.ro

https://www.facebook.com/liceul.curtici

Director,

prof. Viţelar Traian