Art.53.

(1) În perioada 13 – 17 iulie 2017, absolvenții depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrirea la licee a candidaților declarați admiși în urma repratizării computerizate se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată;
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fișa medicală;

(3) Candidații care, în perioada menționată la alin. (1),  nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurile speciale de către comisia județeană/a municipiului București de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană/a municipiului București, pe locruile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

(4) Unitățile de învățământ liceal de stat transmit comisiei de admitere județene/a municipiului București, până în data de 18 iulie 2017, situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidați repratizați în sesiunea de admitere.