Unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici

DECIZIE

pentru constituirea consiliului de administraţie

Profesor Traian Viţelar, director al Liceului Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, judeţul Arad numit prin Decizia / Ordinul nr. 116/94/27.08.2015 emis de Inspectoratul Şcolar General al Judeţului Arad,

În baza prevederilor:

– Ordinul 4619 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

– ORDINUL nr. 5.231 din 14 septembrie 2015, privind procedura de alegere al reprezentantului Consiliului Elevilor

– art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;

având în vedere prevederile:

 • 96 din Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale;
 • Legea nr. 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

DECID:

Art. 1 Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Ion Creangă” Curtici va avea următoarea componenţă:

 • Viţelar Traian, director – preşedinte;
 • Berar Daniela, director adjunct – membru;
 • Luluşan Alina, cadru didactic-membru
 • Gheorghieş Cornelia, cadru didactic – membru
 • Mărtoiu Răzvan, reprezentant al părinților;
 1. Julean Leontina, reprezentant al părinților

7.Codre Maria, reprezentant al primarului;

8.Bulboacă Răzvan, reprezentant consiliul local;

 1. Peiţa Florin, reprezentant consiliul local

10.Suciu Marcela, reprezentant Consiliul elevilor

Art. 2 Consiliul de Administraţie are atribuţiile prevăzute de lege şi regulament.

Art.3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din 05.10.2015

Director,

_______________

Notă: În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

 1. a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singurrând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţiaipărinţilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederileprezentuluiarticol se aplicăîn mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
 2. b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;