“ Tu cine esţi? Află CINE te reprezintă ! ”

Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. Pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura organizaţională a şcolii.

CONSILIUL ELEVILOR

→reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional;

→ este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M. E. C. T. S.);

→este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010, publicat în Monitorul Oficial.

Consiliul Elevilor este structura prin care elevii pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte. Fie că îşi reprezintă un coleg în faţa profesorilor, fie că organizează activităţi extraşcolare, cum ar fi baluri, concursuri, acţiuni caritabile etc., Consiliul Elevilor este singura structură condusă şi organizată doar de elevi, pentru elevi.

Consiliul Elevilor este structura prin care elevii dobândesc acea experienţă care nu se predă la clasă.

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Consiliul Elevilor poate să-şi îndeplinească rolurile specifice:

→ reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale şcolii

→ implicarea activă în propunerea, elaborarea şi implementarea unor programe, proiecte,actiuni, evenimente pentru elevi

ROLUL CONSILIULUI

Aşa cum s-a precizat Consiliul elevilor are două roluri majore: un rol reprezentativ şi unul organizatoric.

Referindu-ne, în primul rând, la rolul reprezentativ consiliul reprezintă legatura dintre conducerea scolii, cadrul didactic şi elevi. Din această perspectivă, responsabilitatea acestuia este de a ajuta comunicarea dintre profesori şi elevi, de a sustine interesele elevilor, de a organiza proiecte cu si pentru elevi, de a disemina informaţii despre evenimente şi oportunităţi, strângerea feedback-ului din partea elevilor.

 In al doilea rând, analizând rolul organizatoric, se poate afirma că evenimentele şi acţiunile consiliului răspund nevoilor elevilor, complementează cunoştinţele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul ţintă în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive. În acelaşi timp, consiliul are responsabilitatea de a oferi o alternativă divertismentului negativ în forma activităţilor de grup.

SCOPUL Consiliului Elevilor este dezvoltarea gradului de asociativitate şi responsabilizare socială în rândul elevilor şi asigurarea unui climat educational democratic şi de calitate.

VIZIUNEA CONSILIULUI  ELEVILOR – Ce îşi propune?

 Vrem ca elevii, priviţi sub unitatea Consiliului Elevilor să reprezinte o forţă în societate, atât în procesul decizional care priveşte viaţa şcolară şi a comunităţii, cât şi în schimbarea şi îmbunătăţirea acesteia.

OBIECTIVELE CONSILIUL ELEVILOR

– realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional funcţional în sistemul preuniversitar românesc, unde elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul decizional;

– informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor aşa cum rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale;

– desfăşurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă,recreativă;

– organizarea de acţiuni şi activităţi extraşcolare menite să dezvolte comportamentul activ şi atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă;

– colaborarea cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, Casele de cultură, redacţii media, pentru organizarea de proiecte şi activităţi de informare, dezbatere publică, comunicare;

– realizarea de materiale informative despre societatea civilă, acţiuni şcolare şi extraşcolare;

– identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate şcolară şi organizarea de programe specifice pentru prevenirea lor;

– organizarea de discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor;

– mediatizarea burselor, subvenţiilor şi a altor posibilităţi de recompensă a elevilor;

– implicarea elevilor în activităţi de educaţie non-formală referitoare la orientarea profesională şi planificarea carierei;

– atragerea specialiştilor în acţiuni care să conducă la promovarea unui stil de viaţă sănătos;

– dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de educaţie, cultură, sport şi mediu;

– organizarea de activităţi cultural artistice sub forma taberelor, excursiilor, spectacolelor, baluri, etc. Promovarea şi susţinerea tinerelor talente din rândul elevilor;

– redactarea şi editarea de reviste pentru elevi;

– realizarea şi administrarea unui site şi a unui forum;

– realizarea de acţiuni cu scop caritabil

– realizarea de parteneriate cu instituţii sociale, administrative, culturale şi educative, precum: Poliţia, Consiliul Judeţean, Prefectura, Primăriile, sau alte instituţii pentru derularea de acţiuni;

– realizarea unor emisiuni cu tematică şcolară în parteneriat cu unul din posturile de radio sau televiziune;

– realizarea unor activităţi specifice pentru întărirea parteneriatului şcoală-comunitatefamilie;

– realizarea de studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiilor elevilor în instituţii de educaţie;

– elaborarea de propuneri şi amendamente legislative şi organizatorice menite a sprijini drepturile elevilor.

VALORILE CONSILIULUI ELEVILOR

„ Totul se clădeşte pe etică şi morală, sunt cărămizi pe care trebuie să le punem la baza dezvoltării personale”

Principiul fundamental al Consiliului Elevilor este democraţia. Consiliul Elevilor reprezintă, nu conduce, însumând viziunea elevilor din România. El oferă oricărui elev posibilitatea de a se dezvolta, de a fi vocea colegilor săi.

Valorile care stau la baza Consiliului Elevilor sunt :

* Integritate

* Loialitate

* Respect

* Pasiune

* Sustenabilitate

* Implicare

* Voluntariat

* Ambiţie

* Determinare

* Inovaţie

*Unitate

DE CE ESTE NEVOIE SĂ EXISTE UN CONSILIU AL ELEVILOR?

 Nevoia existenţei unui Consiliu al Elevilor vine în primul rând din nevoia elevilor de a-şi exprima opiniile şi de a-şi pune în aplicare ideile. Existenţa unui Consiliu al Elevilor în sistemul de învăţământ a fost un punct obligatoriu în rândul clauzelor de aderare a României la Uniunea Europeană pe care ţara noastră şi l-a asumat. Elevii au nevoie de o structură în care să se poată simţi independenţi, puternici, pe care să o poată administra şi organiza singuri, unde să se maturizeze şi să aibe un rol esenţial în mersul lucrurilor. Această structură îi ajută pe elevi să înţeleagă mai bine societatea în care trăiesc oferindu-le experienţa necesară pentru a începe o viaţă pe propriile puteri.

CE POT FACE PENTRU CONSILIUL ELEVILOR?

Această întrebare se adresează în primul rând cadrelor didactice. Un Consiliu al Elevilor are nevoie de sprijin din partea profesorilor. Întotdeauna avem envoie de un sfat, de o mână de ajutor, de o idee. De la directorii unităţilor de învăţământ avem nevoie în primul rând de sprijin, susţinere şi încredere, pentru a ne putea desfăşura cât mai bine activităţile. În consilierii educativi şi profesorii coordonatori vrem să vedem un sprijin permanent. De la profesori avem nevoie de înţelegere, susţinere, şi aşteptăm în orice moment sfaturi sau idei noi .

ROLUL PROFESORULUI CONSILIER AL CONSILIULUI  ELEVILOR

Profesorul consilier al Consiliului Elevilor are rol de facilitator – el asigură cadrul optim în care membrii grupului îşi desfăşoară activitatea. Responsabilitatea sa este sprijinirea formarii echipei elevilor, monitorizarea si sustinerea activităţii si deciziilor lor. Un consilier este familiarizat cu nevoile, problemele şi posibilităţile elevilor din Consiliul Elevilor, respectă diferenţele individuale şi cunoaşte caracteristicile de vârstă ale acestora. Cunoaşterea proceselor de dinamică de grup vine în sprijinul activităţii acestuia. Profesorul consilier:

Oferă elevilor sprijn. Eficienţa grupului elevilor depinde de o prezenţă susţinută, dar nu permanentă la întâlnirile Consiliului Elevilor. Ajuta în stabilirea obiectivelor şi organizarea evenimentelor.

Ajuta la organizarea evenimentelor

Profesorul consilier ajuta consiliul, insa deciziile apartin in totalitate elevilor

Activităţile consilierului au în vedere şi cadrul didactic. Acesta poate fi o

punte de legatura intre Consiliu si cadrele didactice.