Calendarul Activităţilor Educative Extrașcolare

An şcolar 2015-2016

 

NR.
CRT.
DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA RESPONSABILI MENŢIUNI
       1. Deschiderea anului şcolar
2015-2016
“ NOUL AN ȘCOLAR, NOI PROVOCĂRI ȘI SUCCESE !”
14.09.2015 Directori, cadrele didactice, reprezentanți ai comunității locale. Festivitate deschidere an școlar

2015-2016.

       2. Ziua limbilor europene 26.09.2015 Profesori de limbi străine.             Prezentări Power Point, dezbateri.
       3. ZILELE ORAȘULUI CURTICI 01.10.2015-05.10.2015 Toate cadrele didactice. Activități extrașcolare , concursuri, dezbateri, expoziții, târgul culinar, spectacole.
       4. ZIUA  ȘCOLII/

ZIUA PORȚILOR DESCHISE !

    02.10.2015         Toate cadrele didactice.      Concursuri, jocuri educative,            expoziții, spectacole.
       5.      BALUL BOBOCILOR    02.10.2015    Diriginții  claselor  a IX-a și  a XII –a, profesori, reprezentanți ai comunității locale. Concurs de dans, cunoștinte generale, spectacol.
       6.      ZIUA EDUCAȚIEI!

,,Festivalul Național al șanselor tale!”

 

 

   05.10.2015

06-09.10.2015

    Cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal. Concursuri de cunoștinte generale, dezbateri, compuneri, eseuri, expoziții.

       7.

Acțiune de voluntariat la Centrul de Zi Curtici -,,Săptămâna fructelor și a legumelor donate!”

 

16.11.2015-   20.11.2015 Reprezentant local S.N.A.C., profesori.
       8. Ziua Naţională a României:

,,La mulți ani români, la mulți ani România!”

01.12.2015 Profesorii de istorie ,Limba și literatura română,profesor
muzică ,profesor de desen, consilier educativ.
Expoziţii , recital de poezii, cântece, dansuri, Prezentări Power Point.
       9. Ziua mondială anti- SIDA! 02.12.2015 Profesor de biologie, reprezentant S.N.A.C.pe școală. Activități voluntarii școlii.
     10. Ziua Mondială a drepturilor omului 10.12.2015 Profesorii din catedra de socio- umane,responsabili diriginți , consilierul educativ. Dezbateri /concursuri/alte activități.
     11. Ziua Poliţiei/Ziua porților deschise 17.12.2015 Consilier educativ,
responsabili diriginți.
Întâlniri cu reprezentanţii poliţiei, simulări situații de urgență.
     12. Crăciunul– Sărbătoarea Sfântă a sufletelor credincioase!

 

18.12.2015 Consilierul educativ ,
profesorde muzică , professor de desen, profesori învățământ primar.
Spectacol festiv , donații case de bătrâni, orfani.
     13. Eminescu-,,raza de soare ”a literaturii române! 15.01.2016 Profesori de Limba și literatura română , profesor de muzică şi desen, consilier educativ. Expoziţii , dramatizări, recital de poezii.
     14. “Hai să dăm mână cu mână” – Ziua Unirii Principatelor Române! 22.01.2016 Profesorii de : istorie , muzică , desen, consilier educativ,profesori învățământ primar. Simpozion de referate , cântece , desene
     15. Săptămâna antiviolență! 25-29
01.2016
Consilier educativ,
responsabili diriginți,parteneri locali.
Conversaţii , jocuri de rol,
expoziții, dezbateri.
     16. Valentine`s Day 12.02.2016 Profesori de Limba engleză. Spectacol festiv,PPT, dansuri.
     17. Dragobetele – ziua dragostei! 24.02.2016 Consilier educativ, responsabili diriginți. Recital, prezentări PPT,eseuri, dansuri
     18. Mărţişoare din suflet, cu drag! 01.03.2016 Profesori din catedra Arte, profesori învățământ primar, consilier educativ. Legenda mărţişorului , confecționarea și oferirea mărţişoarelor atât mamelor cât și copiilor de la Centrul de zi.
     19. Ziua Internaţională a scriitorului! 03.03.2016 Profesori de Limba și literatura română, profesori învățământ primar. Activități desfășurate în colaborare cu biblioteca, C.D.I. școală.
     20. Ziua Femeii:

,,MAMA, diamant prețios!”

08.03.2016 Consilierul educativ , cadre didactice.  Spectacole festive, confecționare felicitări, expoziții.
     21. Ziua Internaţională a Francofoniei! 18.03.2016 Profesori de Limba franceză. Expoziţie , referate, PPT.
     22. Ziua Mondială a Apei 18.03.2016 Profesori de : chimie , biologie , fizică , desen, voluntari, consilier educativ. Simpozion, PPT.
     23. Ziua Internaţională a Teatrului 25.03.2016 Profesori de Limba și literatura română , Limba engleză, Limba franceză, Limba spaniolă. Reprezentaţii teatrale.
     24.  Săptămâna: ȘCOALA ALTFEL ,,Să știi mai multe, să  fii mai bun!”    18.04.2016-   22.04.2016    Toate cadrele didactice.                Activități extrașcolare.
     25. Ziua Pământului- 2016- 22.04.2016 Profesor de biologie , profesor de chimie, profesor de fizică, profesori de matematică, profesori învățământ primar,consilier educativ. Simpozion, dezbateri, PPT, expoziții, vizite.
     26. Ziua Internaţională a cărţii şi a dreptului de autor 25.04.2016 Profesoride Limba și literatura română , profesori de limbi străine. Conversaţii , eseuri , recenzie de carte.
     27. Ziua Europei! 09.05.2016      Consilier educativ, responsabili diriginți. Spectacol , expoziţii,concurs de dans, prezentarea tradițiilor unor țări din U.E.
     28. Ziua Mondială a Sportului 12.05.2016 Profesori de sport. Concursuri sportive.
     29. Ziua Eroilor! 20.05.2016 Profesor de : religie , muzică , consilier educativ. Recital de poezie , cântece în memoria eroilor neamului.
     30.  1 Iunie- Ziua Copilului!

 

01.06.2016 Consilier educativ, cadre didactice. Concursuri cu temă, jocuri educative, expoziții de desene, ,,Ziua talentului”.
      31. Festivitatea de încheiere a anului şcolar

2015-2016.

17.06.2016 Directori ,cadrele didactice,reprezentanți ai comunității locale. Premierea elevilor.

Director,                                                                                                                                 Consilier  educativ,

prof. Traian  Vițelar                                                                                                                     prof. Florina  Popovici