TABELUL NOMINAL cu candidaţii participanţi la BAC 2018 – Proba A  – Competenţe lingvistice de comunicare orală