Nr. 31 din 06.01.2022

 

ANUNȚ

privind transferul elevilor

 

 

 

         Cererile de transfer ale elevilor începând cu semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022, se depun la secretariatul școlii în periaoda 06.01-11.01.2022, între orele 900– 1200.