ANEXA 1 Calendar

Depunerea cererilor de angajare în regim de plata cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratul școlar 20 – 23 august 2018
Afișarea listei cadrelor didactice care au depus cereri de angajare în regim de plata cu ora 23 august 2018
Evaluarea curriculum vitae și publicarea rezultatelor 23 august 2018
Publicarea graficului de desfășurare a probei orale 23 august 2018
Desfășurarea probei orale 24 august 2018
Comunicarea rezultatelor interviului 24 august 2018
Aprobarea, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor de angajare în regim de plata cu ora depuse de cadrele didactice titulare sau angajate pe perioadă determinată în unitatea de învățământ în acre solictă postul didactic/catedra 27 august 2018
Validarea rezultatelor interviului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și emiterea avizelor de angajare 27 august 2018
Comunicarea, către inspectoratul școlar, a:

·       listei posturilor ocupate cu personal didactic titular în aceeași unitate de învățământ

·       rezultatelor interviului

·       listei cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată din unitățile de învățământ ale căror cereri de angajare în regim de plata cu ora au fost aprobate de consiliile de administrație

27 – 28 august 2018
Ședințe publice de repartizare pentru cadrele didactice care au primit aviz de angajare în regim de plata cu ora în baza rezultatelor obținute la interviu 29 – 30 august 2018
Emiterea deciziilor de angajare în regim de plata cu ora 31 august 2018